Användarevillkor 2 (2)

Användaren förbinder sig att producerat schema inte gör intrång i annans rätt,
strider mot författning, myndighetsanvisning, bruk, sedvänja eller riskera att
väcka förargelse, eller riskera skada eller annan olägenhet för Originalab AB
eller tredje part. Det senare medför att materialet inte får innehålla inslag av
hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.

Originalab AB har rätt, men inte skyldighet, att granska det material som
användaren må publicera enligt ovan för att säkerställa att användaren efterkomma
sina åtaganden gentemot Originalab AB eller tredje part. Om det material
användaren publicerar enligt ovan inte uppfyller de villkor som anges ovan
har Originalab AB rätt att omedelbart stänga av användaren från tjänsten.

Tjänsten är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.
Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar kan förekomma.

<<< TILLBAKA FÖRSTA SIDAN  
© Originalab AB info@originalab.se Tel. 0247-142 55