Användarevillkor 1 (2)

Originalab AB tillhandahåller tjänst för generering av sport/träningsschema
för idrottsföreningar med lagsporter. Tjänsten är avgiftsfri (gratis).

Användaren ansvarar själv för innehåll i producerat schema. Originalab AB har
inget anvar för innehåll i producerat schema såvitt annat inte särskilt anges.

Uppgifter lämnat av föreningar vid registreringen
används endast för administration av 3B2SPORT-tjänsten.

Originalab AB förbinder sig att inte använda registreringsuppgifter
för annat ändamål eller att utlämna uppgifter till tredje part.

Användaren förbinder sig att inte avslöja ID-nummer för någon obehörig
samt att tillse att handling med uppgift om ID-nummer förvaras på ett sådant
sätt att obehörig inte kan får tillgång till ID-nummer.

<<< TILLBAKA FÖRSTA SIDAN NÄSTA SIDA >>>
© Originalab AB info@originalab.se Tel. 0247-142 55