Originalab
ett kunskapsföretag i den grafiska branschen

Om företaget

Originalab är ett kunskapsföretag i den grafiska branschen. Vi har sedan mitten på 1990-talet specialiserat oss på automatisk serverbaserad trycksaksproduktion från webbgränssnitt och databasinformation.

TrycksaksTorget

TrycksaksTorget är vårt digitaltryckeri där vi trycker produkter från vår webbshop för trycksaker. Där kan man själv utforma och beställa bl.a. diplom, dopkort, etiketter, fotokalender, inbjudningskort, julkort, tackkort, studentplakat, visitkort, etc.

Vi framställer och trycker original på förfrågan och trycker även original från kunder över hela landet.

Typografi

Vid automatisk produktion av trycksaker för högkvalitetsmarknaden (annonser, visitkort, etc.) krävs perfekt tillriktning av text. Detta är ett stort problem vid automatisk generering av dessa typer av trycksaker då man vid manuell framställning har möjlighet att rätta till (knipa, spärra, etc.) felaktigheter för hand.

SmartFonts

För detta ändamål skapade vi SmartFonts vilket är Monotypes hela bibliotek av typsnitt (med de fonter som fanns där 1990, ca 1.000 st) men med omfattande kerning och tracking tabeller inlagda i fonterna för att få perfekt tillriktning utan manuell handpåläggning.

Support

Vi tillhandahåller support för programvaran APP (förr Advent 3B2) från Parametric Technology Corporation.