Testa din Acrobat-installation

För att 3B2SPORT ska fungera riktigt måste du ha en riktig
installation av Adobe Acrobat Reader 4.0. För att testa din
installation kan du klicka på länken nedan. Om du får upp ett
nytt webbläsar-fönster där det står att din installation är korrekt
är allt okej. Händer något annat måste du installera om Acrobat
Reader 4.0
för att du ska kunna använda 3B2SPORT.
Om du inte har Acrobat Reader 4.0 kan du ladda hem det
gratis på från www.adobe.com.

TESTA

  FÖRSTA SIDAN  
© Originalab AB info@originalab.se Tel. 0247-142 55